Rekonstrukce I. patra DDCHM

18.4.2016


Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM) vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na „Rekonstrukci I. patra DDCHM“.
Podmínkou pro přijetí nabídky je účast na prohlídce v místě plnění, která se bude konat dne 20.4.2016 v 9.00 hod. V rámci prohlídky budou zodpovězeny dotazy a specifikovány požadavky zadavatele.
Termín doručení nabídky do DDCHM je do 28.4.2016 do 8.00 hod.

Dokumenty: