Hudební workshopy

19.10.2018

Pod vedením zkušených lektorek organizuje pravidelně Česká filharmonie v našem domově hudební workshop. Děti mají možnost se účastnit programu po malých skupinách a pokaždé se na lektorky moc a moc těší. Jsme rádi, že naše děti mohou zažít edukační programy, které běžně probíhají v Rudolfinu.