Volná pracovní místa

Dětský domov Charlotty Masarykové přijme


  • pomocnici na úklid do směnného provozu na hlavní pracovní poměr. Bližší informace u Jany Jägerové, tel.: 770 175 053 nebo email: hospodar@ddzbraslav.cz.
  • pracovníky/pracovnice na pozici osoby v přímé péči do směnného provozu v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc DDCHM na hlavní pracovní poměr. Požadované vzdělání dle  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, podmínkou zkušennost práce s dětmi, výhodou pedagogické nebo zdravotní vzdělání, dále trestní bezúhonnost a vlídný trpělivý přístup k dětem. Bližší informace u vrchní sestry tel.: 770 175 054 nebo email: vrchni.sestra@ddzbraslav.cz
  • zdravotní sestru či ošetřovatelku pracovníky/pracovnice na pozici osoby v přímé péči do směnného provozu do režimu dětského domova na hlavní pracovní poměr. Požadované vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, dále trestní bezúhonnost a vlídný trpělivý přístup k dětem. Bližší informace u vrchní sestry tel.: 770 175 054 nebo email: vrchni.sestra@ddzbraslav.cz.
  •