Poděkování sponzorům

Velký dík patří Corvette Bohemia, Anděl Investment Praha, Joga Anděl a Nadačnímu fondu krmte hladové, kteří přispěli nemalými finančními dary na terapeutické programy a ozdravné pobyty   dětí a zájmové kroužky pro děti probíhající mimo dětský domov.