Poděkování

Děkujeme Zámku Zbraslav za darovanou zásilku potravin.