Poděkování firmě BRIMO

Děkujeme firmě BRIMO za sponzorský dar – zahradní přístřešek, který budeme využívat při akcích pro naše děti na zahradě dětského domova.