Zřizovatel

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Charvátova 9/145
110 00 Praha 1

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
Charvátova 9/145
110 00 Praha 1